top of page

Čo očakávať

Futbalový tréning

Študenti budú mať možnosť zapísať sa do dvoch futbalových líg a jednej futsalovej ligy, kde budú reprezentovať Lincoln City. To poskytne príležitosť rozvíjať hráčske skúsenosti a zručnosti v rámci schválenej ligy riadiaceho futbalového orgánu.   

 

Aby hráči mali tú najlepšiu príležitosť uspieť, do rozvrhu bude začlenených 6 hodín futbalového koučovania, pričom sa doplnia požiadavky vzdelávacieho programu.  

bottom of page